Menu

החל מתאריך 14.10.20 כל הפעילות של האתר הנוכחי עוברת לאתר החדש: 

https://www.avoda-mehabait.co.il/

ולכן האתר הנוכחי לא יתעדכן יותר במשרות חדשות, לפרטים לגבי האתר החדש שלחו לנו הודעה בצור קשר באתר